mp_logo_rgb_nobg.png

Naše společnost MEDICAL PROTECT, s.r.o. je distributorem ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a In Vitro diagnostických rychlotestů na Covid-19, jak do veřejného, tak i soukromého sektoru.

MEDICAL PROTECT,s.r.o., Hybešova 969/19a, 602 00 Brno, Czech Republic

IČ: 016 39 331, DIČ: CZ01639331


Firma je zapsaná v OR vedený Krajským soudem v Brně, C 78920

Sklad:

dvorní trakt, MEDICAL PROTECT,s.r.o., Hybešova 969/19a, 602 00 Brno

Vedení společnosti

Jan Kolář - jednatel
Tel.: +420 602 602 203

E-mail: kolar@medicalprotect.cz

Obchodní oddělení

Ing. Marek Hadač - obchodní ředitel
Tel.: +420 602 831 468

E-mail: hadac@medicalprotect.cz

Marketingové oddělení

Bc. Petr Steinbock

Tel.: +420 737 288 522

E-mail: steinbock@medicalprotect.cz

Účetní oddělení

Pavel Stejskal

Tel.: +420 608 339 996

E-mail: stejskal@medicalprotect.cz

Oficiální distributor pro ČR:

logo_anios.jpg
logo_ecolab.jpg
honewell_logo.jpg