Zachytí rychlotest zmutovaný koronavirus?

Jelikož se na nás obrací zákazníci ohledně nových mutací viru SARS-CoV-2 s dotazy ohledně schopnosti detekce těchto virů antigenními testy, rozhodli jsme se Vás informovat o tom, jak tyto testy reagují na nové mutace tohoto viru.

SARS-CoV-2 mutuje nepřetržitě - již jsou pozorovány stovky nebo dokonce tisíce mutací. Nedávné mutace v Jižní Africe nebo ve Velké Británii ovlivňuje Spike protein (S-protein), který hraje zásadní roli v pronikání do hostitelské buňky a tím i v iniciaci infekce. Tato mutace tedy umožňuje snadnější šíření viru a virus se stává infekčnějším. Rychlotesty detekují antigen nukleokapsidového proteinu (N-protein), který není ovlivněn nedávnými mutacemi.

Tímto Vás chceme informovat, že mutace koronaviru nemají žádný vliv na kvalitu detekce námi nabízených antigenních testů.

Kompletní nabídku našich antigenních rychlotestů na Covid-19 naleznete zde: https://www.medicalprotect.cz/rychlotesty-covid-19


Zdroj MEDICAL PROTECT, s.r.o.