Ako správne vybrať jednorazové rukavice, nie je to len o farbe, ide aj o vaše zdravie... I.

19.9.2022 MEDICAL PROTECT

Na trhu je nepreberné množstvo ochranných rukavíc. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že v nich nie je rozdiel, opak je pravdou. Je dôležité vybrať si tie správne, pretože tak chránite ako pokožku svojich rúk, tak aj svoje zdravie.

Jednorazové ochranné rukavice patria k prostriedkom osobnej ochrany, ktoré sú najčastejšie používané a najviac známe. Stretávame sa s nimi v rade odborov od zdravotníctva, cez kozmetiku až po priemysel. Poskytujú ochranu pred vírusmi, baktériami, chemikáliami, plesňami, mikróbmi, ale aj pred mechanickým poškodením kože. Aj tu platí, že dôležitá je správna hygiena rúk, tzn. dodržiavanie zásad hygieny rúk spojené s používaním ochranných rukavíc. Až potom chránite svoje ruky aj svoje zdravie, pretože je veľmi ľahké nakaziť sa jednoduchým dotykom s infikovaným predmetom či človekom. Jednoducho platí: Vaše zdravie máte vo svojich rukách…

Poradíme vám, ako sa zorientovať v ponuke jednorazových ochranných rukavíc a vybrať si tak tie správne.

Nami ponúkané rukavice ponúkané podliehajú dvojitej klasifikácii. Rozlišujeme u nich triedy a kategórie:

Zdravotnícke rukavice – smernice 93/42/EHS a 2007/47/ES a norma MDR 2017/745
Trieda I – diagnostické rukavice
Trieda I sterilné – diagnostické sterilné rukavice
Trieda IIa – chirurgické rukavice


Ochranné rukavice – smernica 89/686/EHS a norma EÚ 2016/425
Kategória I – na použitie v podmienkach s minimálnym rizikom
Kategória II – pre použitie v podmienkach so strením rizikom
Kategória III – na použitie v podmienkach s vysokým rizikom

Najčastejšie sa môžete stretnúť s rukavicami: nitrilovými, vinylovými a latexovými. V čom sa líšia? Je toho viac, tak pôjdeme postupne. Už z uvedeného rozdelenia vyplýva, že sú vyrobené z rôznych materiálov, čo znamená, že sa líšia ako ich vlastnosti, tak aj výhody.

Začneme nitrilovými rukavicami: Nitril alebo nitril butadién kaučuk (NBR) je materiál vyrobený z organických chemických zlúčenín. Hlavnou výhodou nitrilu je, že znižuje riziko vzniku alergie IV. typu, pretože v nitrilových rukaviciach je minimalizovaný obsah chemických akcelerátorov a neobsahujú latex. Nitril je veľmi vhodný na použitie v zdravotníctve.

Nitrilové rukavice sú ideálnou alternatívou k rukaviciam vyrobeným z prírodnej suroviny. Neobsahujú latexové proteíny, a preto sú vhodné aj pre ľudí s citlivou kožou so sklonom k Nitrilové ochranné rukavicealergiám. Majú minimálny obsah urýchľovačov vulkanizácie. Ich veľkou výhodou je odolnosť voči chemikáliám, aj preto aj my ponúkame nielen rukavice pre zdravotníctvo, ale aj nitrilové rukavice pre automechanikov aj pracovníkov v chemickom priemysle. Nitrilové rukavice chránia teda, ako proti baktériám a vírusom, tak aj proti chemickým látkam. Pružnosť nitrilu je mierne nižšia ako u latexu, ale nitril je zase viac odolný proti pretrhnutiu. Rozlišujeme nitrilové rukavice s mikrotextúrou a dodatočnou textúrou na koncoch prstov a taktiež celotexturované rukavice. Rukavice pre profesionálov Powergrip a ich nástupcov Gogrip dokonca ponúkajú diamantovú štruktúru.

Sú teda silnejšie ako klasické bežne dostupné rukavice. Vďaka tejto diamantovej štruktúre garantujú dokonalý úchop a ochranu pri práci v náročných podmienkach, a to aj keď pracujete s mazivami, tukmi alebo vo vlhkom prostredí. To všetko vysvetľuje ich široké využitie naprieč rôznymi odbormi. Stretnete sa s nimi ako v zdravotníctve, v automobilovom priemysle, potravinárskom priemysle, domácich dielňach aj kozmetických salónoch. Ponuka nitrilových rukavíc je taká široká, že v podstate každý odbor si z nich vyberie tie pravé.

 

picture