Ako správne vybrať jednorazové rukavice, nie je to len o farbe, ide aj o vaše zdravie... II.

22.12.2022 MEDICAL PROTECT

V I. časti sme sa venovali nitrilovým rukaviciam. Tentokrát sa zameriame na vinylové a latexové:

Vinyl je jedným z PVC plastov - polyvinylchlorid. A práve táto surovina rozhoduje o nižšej cene vinylových rukavíc.

Latex sa vyrába zo stromu Hevea brasiliensis. Presnejšie, z tohto stromu sa získava kaučukové mlieko, ktoré sa ďalej spracováva na mliečnu šťavu a tá slúži na výrobu latexu. Uvádza sa, že 90 % svetovej výroby latexu sa nachádza v Ázii. Nevýhodou latexu je, že môže spôsobovať alergiu I. typu. Na druhú stranu sú rukavice vyrábané z latexu biodegratovateľné a prívetivé k životnému prostrediu.

Vinylové rukavice šetrné ku koži ľudí, ktorí majú sklon k alergiám I. a IV. typu. Veľkou výhodou je ich cena, pretože sa vyrába zo suroviny, ktorá je najľahšie dostupná v porovnaní s ostatnými ponúkanými rukavicami. Povrch rukavíc je textúrovaný, čo umožňuje ľahké uchopenie predmetov a tiež mimoriadnu dotykovú citlivosť. Vinylové rukavice sú obvykle používané v priemysle, pri starostlivosti o pacientov av ošetrovateľstve a na spracovanie potravín. Veľmi obľúbené sú na upratovanie ako v domácnosti, tak aj na záhrade.

Vinylové rukavice

Latexové rukavice sa vyznačujú vysokou pružnosťou, odolnosťou a pohodlným používaním. Najviac sú obľúbené pre ich dotykovú citlivosť, ktorá poskytuje pocit, tzv. druhej pokožky rúk. Sú tiež veľmi mäkké. Ich nevýhodou je, že môžu u citlivých ľudí spôsobovať alergie I. typu. Latexové rukavice sú ideálnou voľbou v kozmetických salónoch, zdravotníctve, potravinárstve a upratovaní.

Latexové rukavice

Pudrované x nepudrované rukavice:
Nepudrované rukavice
majú oproti rukaviciam púdrovaným znížený obsah proteínov (bielkovín prírodného kaučukového latexu) a pozostatkov chemických prípravkov z výrobného procesu. Pudrované rukavice sa ľahšie navliekajú, najmä v teplejších podmienkach, keď sa koža potí. Rukavice nepudrované sú zase priaznivejšie pre pokožku, takže vhodnejšie pre ľudí s citlivou kožou a sú bežné v potravinárskom priemysle av zdravotníctve, kde kontaminácia s púdrom nemusí byť žiaduca.

Sterilné x nesterilné rukavice:
Platí, že sterilné by mali byť chirurgické rukavice. Potom rozlišujeme pri rukaviciach dva druhy sterilizácie: radiačnú sterilizáciu (gama žiarenia) - symbol R a sterilizáciu etylénoxidom - symbol EO. Vyšetrovacie rukavice môžu byť sterilné aj nesterilné. Ochranné rukavice bývajú spravidla nesterilné. U týchto rukavíc je sterilizácia v podstate zbytočná.

Nami ponúkané rukavice ponúkané podliehajú dvojitej klasifikácii. Rozlišujeme u nich triedy a kategórie:

Zdravotnícke rukavice – smernice 93/42/EHS a 2007/47/ES a norma MDR 2017/745
Trieda I – diagnostické rukavice
Trieda I sterilné – diagnostické sterilné rukavice
Trieda IIa – chirurgické rukavice

Ochranné rukavice – smernica 89/686/EHS a norma EÚ 2016/425
Kategória I – na použitie v podmienkach s minimálnym rizikom
Kategória II – pre použitie v podmienkach so strením rizikom
Kategória III – na použitie v podmienkach s vysokým rizikom


Tak už viete, ktoré rukavice sú pre vás tie správne? Potom si môžete vybrať priamo na našom e-shope.

picture