Antigénové testy SANSURE detekujú aj mutáciu Omicron

VYHLÁSENIE O ÚČINNOSTI SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN TEST (METÓDA KOLOIDNÉHO ZLATA) NA DETEKCIU VARIANT MUTÁCIÍ SARS-COV-2

26. novembra 2021, Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len WHO) usporiadala mimoriadne zasadnutie a vydala vyhlásenie, v ktorom bol variant koronaviru SARS-CoV-2 s označením B.1.1.529 označený ako „Variant vzbudzujúci obavy“ a následne pomenovaný Omicron. Podľa WHO bol variant Omicron prvýkrát detekovaný v Juhoafrickej republike. Predbežné štúdie preukázali, že tento variant zvyšuje u ľudí riziko infekcie SARS-CoV-2.

Kmeň mutácie Omicron obsahuje 6 verzií nukleokapsidového proteínu, ktoré sú P13L, E31del, R32del, S33del, R203K a G204R. Náš SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (Metóda koloidného zlata) využíva párovanie protilátok na rozpoznanie NTD pozície 44-174. Na základe tejto metódy, tento test SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (Metóda koloidného zlata) môže detekovať kmene mutácie Omikron. Naďalej budeme pokračovať v sledovaní najnovších dát o vírusových infekciách vrátane mutácií a zmien vírusu SARS-CoV-2, aby sme udržali vysokú hodnotu špecifickosti a senzitivity našich testov.