Jak správně vybrat jednorázové rukavice, není to jen o barvě, jde i o vaše zdraví... II.

22.12.2022 MEDICAL PROTECT

V I. části jsme se věnovali nitrilovým rukavicím. Tentokrát se zaměříme na vinylové a latexové:

Vinyl je jedním z PVC plastů – polyvinylchlorid. A právě tato surovina rozhoduje o nižší ceně vinylových rukavic.

Latex se vyrábí ze stromu Hevea brasiliensis. Přesněji, z tohoto stromu se získává kaučukové mléko, které se dále zpracovává na mléčnou šťávu a ta slouží k výrobě latexu. Uvádí se, že 90 % světové výroby latexu se nachází v Asii. Nevýhodou latexu je, že může způsobovat alergii I. typu. Na druhou stranu jsou rukavice vyráběné z latexu biodegratovatelné a přívětivé k životnímu prostředí.

Vinylové rukavice jsou šetrné ke kůži lidí, kteří mají sklon k alergiím I. a IV. typu. Velkou výhodou je jejich cena, protože se vyrábí ze suroviny, která je nejsnadněji dostupná v porovnání s ostatními nabízenými rukavicemi. Povrch rukavic je texturovaný, což umožňuje snadné uchopení předmětů a také mimořádnou dotykovou citlivost. Vinylové rukavice jsou obvykle používány v průmyslu, při péči o pacienty a v ošetřovatelství a pro zpracování potravin. Velmi oblíbené jsou pro úklid jak v domácnosti, tak i na zahradě.

 Vinylové rukavice

Latexové rukavice se vyznačují vysokou pružností, odolností a pohodlným používáním. Nejvíce jsou oblíbeny pro jejich dotykovou citlivost, která poskytuje pocit, tzv. druhé pokožky rukou. Jsou také velmi měkké. Jejich nevýhodou je, že mohou u citlivých lidí způsobovat alergie I. typu. Latexové rukavice jsou ideální volbou v kosmetických salonech, zdravotnictví, potravinářství a úklidu.

Latexové rukavice

Pudrované x nepudrované rukavice:
Nepudrované rukavice mají oproti rukavicím pudrovaným snížený obsah proteinů (bílkovin přírodního kaučukového latexu) a pozůstatků chemických přípravků z výrobního procesu. Pudrované rukavice se snadněji navlékají, zejména v teplejších podmínkách, kdy se kůže potí. Rukavice nepudrované jsou zase příznivější pro pokožku, takže vhodnější pro lidi s citlivou kůží a jsou běžné v potravinářském průmyslu a ve zdravotnictví, kde kontaminace s pudrem nemusí být žádoucí.

Sterilní x nesterilní rukavice:
Platí, že sterilní by měly být chirurgické rukavice. Pak rozlišujeme u rukavic dva druhy sterilizace: radiační sterilizaci (gama záření) - symbol R a sterilizaci ethylenoxidem – symbol EO. Vyšetřovací rukavice mohou být sterilní i nesterilní. Ochranné rukavice bývají zpravidla nesterilní. U těchto rukavic je sterilizace v podstatě zbytečná.

Námi nabízené rukavice nabízené podléhají dvojí klasifikaci. Rozlišujeme u nich třídy a kategorie:

Zdravotnické rukavice – směrnice 93/42/EHS a 2007/47/ES a norma MDR 2017/745
Třída I – diagnostické rukavice
Třída I sterilní – diagnostické sterilní rukavice
Třída IIa – chirurgické rukavice

Ochranné rukavice – směrnice 89/686/EHS a norma EU 2016/425
Kategorie I – pro použití v podmínkách s minimálním rizikem
Kategorie II – pro použití v podmínkách se střením rizikem
Kategorie III – pro použití v podmínkách s vysokým rizikem

Tak už víte, které rukavice jsou pro vás ty správné? Pak si můžete vybrat přímo na našem e-shopu.

picture