PRIMA Lab SA - samodiagnostické soupravy

Akce
Novinka
HIV 1/2 TEST - z krve (1ks/samodiagnostická souprava) Rychlý samodiagnostický test pro kvalitativní detekci protilátek proti viru lidské imunodeficience 1 a 2 (HIV1/HIV2) v plné krvi s výsledkem za 10 min. CO JE HIV?Virus lidské imunodeficience (HIV) je patogen, který napadá a potlačuje imunitní systém tím, že postihuje především bílé krvinky. Možné způsoby přenosu nákazy virem HIV jsou:- sexuální: pohlavní styk, který není chráněn účinnou metodou prevence (např. kondomem);- krevní: výměna injekční stříkačky, transfuze infikované krve; - vertikální: z matky na dítě během těhotenství, při porodu a vzácněji kojením;Bez užívání specifických léků virus HIV oslabuje imunitní systém a vede k syndromu získané imunodeficience (AIDS). CO JE AIDS?AIDS označuje pokročilé klinické stadium infekce HIV. Jedná se o syndrom, který se může u lidí s HIV objevit i několik let po infekci, kdy se účinnost imunitního systému dramaticky sníží a tělo ztrácí schopnost bojovat i s nejběžnějšími infekcemi. AIDS lze předcházet užíváním antiretrovirové léčby v časném stádiu. KDY LZE TEST POUŽÍT?Test HIV 1/2 TEST lze provést kdykoli během dne. Test může provést každý, kdo byl nebo má podezření, že byl vystaven viru, lidé s příznaky HIV nebo kdokoli, kdo chce být informován o možné infekci. Protilátky se mohou vytvořit od 23 až 90 dní (tzv. časové okno) od expozice, než se zjistí infekce HIV. Test HIV 1/2 TEST není určen k použití v nouzových situacích. PRINCIP TESTU A ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍHIV 1/2 TEST je samodiagnostický test, který dokáže specificky detekovat přítomnost protilátek anti-HIV 1 a/nebo 2 ve vzorku krve. Pokud odebraná kapka krve obsahuje protilátky anti-HIV, test je detekuje a ve vyhodnocovacím okénku u značky (T) se zobrazí červená linie. V opačném případě, pokud vzorek tyto protilátky neobsahuje, se ve vyhodnocovacím okénku u značky (T) nezobrazí žádná barevná linie. Absence barevné linie ve vyhodnocovacím okénku u značky (T) je možná také v případě, kdy je hladina cirkulujících protilátek pod detekčním limitem, což vede k falešně negativním výsledkům, zejména v případě HIV-1 skupiny O (celosvětová prevalence HIV-1 skupiny O: 1 %). Ve vyhodnocovacím okénku u značky (C) se vždy zobrazí červeně zbarvená linie, která potvrzuje, že test byl proveden správně.Doporučujeme, abyste po provedení tohoto testu nečinili žádná rozhodnutí týkající se vašeho zdraví bez předchozí konzultace s lékařem. JAK PŘESNÝ JE HIV 1/2 TEST?Test je velmi přesný. Hodnotící zprávy uvádějí citlivost 99,3 % (95% CI: 98,2-99,7 %), specifičnost 99,7 % (95% CI: 99,2-99,9 %) a celkovou přesnost 99,6 % (95% CI: 99,2-99,8 %) ve srovnání se standardním laboratorním testem. Balení 1 test/krabička, 210 testů/krt. EXP 04/2025Certifikace a přehled norem ke stažení viz https://www.medicalprotect.cz/. Test zaregistrován SÚKL/IVDst 01165835

HIV 1/2 TEST - z krve (1ks/samodiagnostická souprava)

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

705,00 Kč s DPH 629,46 Kč bez DPH

Detail

Akce
Novinka
CELIAKIE TEST - z krve (1ks/samodiagnostická souprava) Test na celiakii ke kontrole přítomnosti protilátek IgA a IgG proti deamidovanému gliadinu (anti-DGP), v krvi. Test je vhodný pro sebetestování a slouží ke screeningu celiakie s výsledkem za 10 min. Celiakie je autoimunitní onemocnění, které způsobuje chronický zánět tenkého střeva. Mezi příznaky onemocnění patří průjem, hubnutí, nadýmání břicha, podvýživa a kožní reakce. Tento zánět způsobuje gliadin, bílkovinná složka lepku, obsažená v pšenici, ječmeni, žitu, špaldě a mnoha dalších obilovinách. Nedávné studie ukázaly, že subjekty postižené celiakií produkují specifické protilátky (třídy IgA a IgG) proti deamidovaným gliadinovým peptidům (anti-DGP). Tyto protilátky mají vysokou specificitu a citlivost na celiakii, což umožňuje velmi přesnou diagnózu. Včasná diagnóza může snížit progresi střevního poškození a předejít vážnějším komplikacím. KDY LZE CELIAKIE TEST POUŽÍT?Test na celiakii se doporučuje provést, pokud jsou přítomny příznaky, jako je průjem, bolest břicha a otok, ztráta hmotnosti, únava a/nebo kožní reakce. Test lze provést kdykoli během dne na plny´ nebo prázdny´ žaludek. PRINCIP TESTUTest na celiakii je rychlý imunochromatografický test k odhalení přítomnosti protilátek proti DGP třídy IgA a IgG v plné krvi. Test je určen ke screeningu celiakie. JAK FUNGUJE CELIAKIE?Gliadin je proteinová složka lepku odpovědná za imunitní reakci, která způsobuje střevní záněty u pacientů trpících celiakií. Nedávné studie diagnostiky celiakie ukázaly, že zejména deamidované gliadinové peptidy mohou vyvolat silné imunitní reakce. Protilátky namířené proti těmto peptidům umožňují velmi přesně diagnostikovat celiakii. Test na celiakii odhalí přítomnost IgA a IgG protilátek proti deamidovany´m gliadinovy´m peptidům (anti-DGP). Pozitivní vy´sledek znamená, že koncentrace těchto protilátek je přibližně 20 U/ml (jednotek/ml). JAK PŘESNÝ JE TEST NA CELIAKII?Test je velmi přesny´. Hodnotící zprávy ukazují míru shody s referenčními metodami nad 90% (CI 95%: 82-98%) Balení 1 test/krabička, 210 testů/krt. EXP 09/2025Test zaregistrován SÚKL/IVDst 01188949

CELIAKIE TEST - z krve (1ks/samodiagnostická souprava)

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

310,00 Kč s DPH 276,79 Kč bez DPH

Detail

Akce
Novinka
CRP TEST - z krve (1ks/samodiagnnostická souprava) Samodiagnostický test na semikvantitativní detekci C-reaktivního proteinu (CRP) ze vzorku plné krve s výsledkem za 5 min. C-REAKTIVNÍ PROTEIN (CRP) je protein akutní fáze produkovaný zejména játry, jehož koncentrace se zvyšuje v důsledku poranění, infekce a zánětu. Ačkoli CRP není specifickým markerem konkrétního onemocnění, v současné době se používá jako obecný diagnostický marker infekcí a zánětu a také ke sledování reakcí pacientů na léčbu a v pooperačním průběhu. U bakteriálních infekcí je hladina CRP v krvi vysoká, zatímco u virových infekcí je mírně zvýšená. Hodnota C-reaktivního proteinu proto může být užitečným nástrojem k určení příčiny zánětlivého stavu. Sledování hladiny CRP v průběhu času pomáhá posoudit účinnost léčby a proces hojení pacienta. Hladina CRP v krvi dosahuje nejvyšší hodnotu koncentrace mezi 24 a 48 hodinami po objevení prvních příznaků infekce/zánětu a poté klesá, pokud nedochází ke komplikacím. Test C-reaktivního proteinu poskytuje semikvantitativní stanovení hladiny CRP v krvi, které pomáhá při hledání diagnózy a sledování pacienta během léčby. KDY LZE CRP TEST POUŽÍT?Test lze použít při příznacích infekce nebo zánětu, jako je horečka, bolest hlavy a slabost, nebo ke sledování procesu hojení po operaci a drobných poraněních. Test lze také použít ke sledování účinnosti léčby a lze jej provést kdykoli během dne. PRINCIP TESTUCRP TEST je rychlý imunochromatografický test na semikvantitativní detekci C-reaktivního proteinu ze vzorku lidské krve. Používá speciální monoklonální protilátky konjugované se zlatem, které jsou obsaženy v testovacím proužku. JAK FUNGUJE CRP TEST?Test detekuje přítomnost CRP ve vzorcích lidské plné krve díky specifickým protilátkám a částicím koloidního zlata obsaženým v testovacím proužku. JAK PŘESNÝ JE CRP TEST? CRP TEST prokázal vysokou shodu s referenčními analytickými metodami s 97% přesností při rozlišování mezi normálními hodnotami (< 10 mg/l) a hodnotami, které se nacházejí mimo normální hodnoty. Balení 1 test/krabička, 210 testů/krt. EXP 01/2026Test zaregistrován SÚKL/IVDst 01143206

CRP TEST - z krve (1ks/samodiagnnostická souprava)

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

319,00 Kč s DPH 284,82 Kč bez DPH

Detail

Akce
Novinka
FOB TEST - ze stolice (1ks/samodiagnostická souprava) Samodiagnostický test okultního krvácení v lidské stolici s výsledkem za 5 min. Okultní krvácení do stolice je krvácení, které není pouhým okem ve stolici snadno viditelné. Příčinou mohou být různé poruchy trávicího traktu, jako jsou vředy, polypy, kolitida, divertikulitida, ragády, hemoroidy nebo nádory. Příznaky těchto změn zůstávají v počátečních stadiích onemocnění často nepovšimnuty, a proto je hledání přítomnosti krve ve stolici důležitým screeningovým testem, který může odhalit onemocnění trávicího traktu v raném stadiu. KDY LZE FOB TEST POUŽÍT?Test lze provést kdykoli, proto můžete počkat, až budete mít přirozenou potřebu vyprázdnit se; není třeba dodržovat speciální dietu. Test se nedoporučuje provádět během menstruace, protože tehdy nejsou výsledky spolehlivé. PRINCIP TESTUFOB TEST na okultní krvácení ve stolici je imunochromatografický test, který využívá vysoce specifické monoklonální protilátky na detekci i nejmenšího množství krve ve vzorcích stolice. Díky těmto vlastnostem nevyžaduje FOB TEST dodržování žádných dietních omezení před provedením testu. JAK FUNGUJE FOB TEST?FOB TEST byl vyvinut pro detekci přítomnosti lidského hemoglobinu ve vzorku stolice pomocí kombinace specifických protilátek. Test dokáže detekovat lidský hemoglobin až do koncentrace 40 ng/ml, v některých případech je také možné, že vzorky s koncentrací hemoglobinu 40 ng/ml až 36 ng/ml ještě povedou k pozitivnímu výsledku. JAK PŘESNÝ JE FOB TEST?Test je velmi přesný. Hodnotící zprávy ukazují shodu více než 92,6 % (CI 95 %: 88,4-96,8) s referenčními metodami. Navzdory spolehlivosti testu se mohou vyskytnout falešně pozitivní nebo falešně negativní výsledky. Balení 1 test/krabička, 210 testů/krt. EXP 11/2025Test zaregistrován SÚKL/IVDst 01188957

FOB TEST - ze stolice (1ks/samodiagnostická souprava)

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

281,00 Kč s DPH 250,89 Kč bez DPH

Detail

Akce
Novinka
INFEKCE MOČ. CEST TEST - z moči (3ks/samodiagnostická souprava) Samodiagnostický test okultního krvácení v lidské stolici s výsledkem za 5 min. Okultní krvácení do stolice je krvácení, které není pouhým okem ve stolici snadno viditelné. Příčinou mohou být různé poruchy trávicího traktu, jako jsou vředy, polypy, kolitida, divertikulitida, ragády, hemoroidy nebo nádory. Příznaky těchto změn zůstávají v počátečních stadiích onemocnění často nepovšimnuty, a proto je hledání přítomnosti krve ve stolici důležitým screeningovým testem, který může odhalit onemocnění trávicího traktu v raném stadiu. KDY LZE FOB TEST POUŽÍT?Test lze provést kdykoli, proto můžete počkat, až budete mít přirozenou potřebu vyprázdnit se; není třeba dodržovat speciální dietu. Test se nedoporučuje provádět během menstruace, protože tehdy nejsou výsledky spolehlivé. PRINCIP TESTUFOB TEST na okultní krvácení ve stolici je imunochromatografický test, který využívá vysoce specifické monoklonální protilátky na detekci i nejmenšího množství krve ve vzorcích stolice. Díky těmto vlastnostem nevyžaduje FOB TEST dodržování žádných dietních omezení před provedením testu. JAK FUNGUJE FOB TEST?FOB TEST byl vyvinut pro detekci přítomnosti lidského hemoglobinu ve vzorku stolice pomocí kombinace specifických protilátek. Test dokáže detekovat lidský hemoglobin až do koncentrace 40 ng/ml, v některých případech je také možné, že vzorky s koncentrací hemoglobinu 40 ng/ml až 36 ng/ml ještě povedou k pozitivnímu výsledku. JAK PŘESNÝ JE FOB TEST?Test je velmi přesný. Hodnotící zprávy ukazují shodu více než 92,6 % (CI 95 %: 88,4-96,8) s referenčními metodami. Navzdory spolehlivosti testu se mohou vyskytnout falešně pozitivní nebo falešně negativní výsledky. Balení 1 test/krabička, 210 testů/krt. EXP 11/2025Test zaregistrován SÚKL/IVDst 01188957

INFEKCE MOČ. CEST TEST - z moči (3ks/samodiagnostická souprava)

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

291,00 Kč s DPH 259,82 Kč bez DPH

Detail

Akce
Novinka
MULTIDROGOVÝ TEST - z moči (1ks/samodiagnostická souprava) Samodiagnostický test na detekci 6 omamných látek v moči: morfinu, kokainu, marihuany, amfetaminu, metamfetaminu a metadonu s výsledkem za 5 min. Rychlý test pro současné stanovení přítomnosti několika druhů drog a jejich metabolitů v lidské moči. MULTIDROGOVÝ TEST může být používán i zdravotnickými pracovníky, včetně pracovníků v místech poskytování zdravotní péče. MULTIDROGOVÝ TEST je rychlý chromatografický imunologický test pro kvalitativní detekci několika druhů drog a metabolitů drog v moči. PRINCIP TESTU/JAK FUNGUJE MULTIDROGOVÝ TEST?Tento test je screeningový rychlotest ze vzorku moči, který lze provést bez použití přístroje. Test využívá monoklonální protilátky k selektivní detekci zvýšených hladin specifických drog v moči. Díky rychlosti a citlivosti imunochemických metod jsou tyto metody v současnosti hlavním způsobem zjišťování užívání drog. Během testování vzorek moči stoupá vlivem kapilárních sil vzhůru. Droga pokud je ve vzorku moči přítomna pod hraniční hodnotou, nenasytí vazebná místa své specifické protilátky. Protilátka pak reaguje s konjugátem drogy a proteinu a v testované oblasti příslušné pro danou drogu se na testovacím proužku vytvoří viditelná barevná linie. Když je koncentrace drog nad hraniční hodnotou, nasytí všechna vazebná místa protilátky. Proto se v testovací oblasti nevytvoří barevná linie.Vzorek moči pozitivní na drogu nevytvoří barevnou linii na testovacím proužku pro danou drogu, protože dochází ke konkurenci drog, zatímco vzorek moči negativní na drogu vytvoří linii v testovací oblasti, protože nedochází ke konkurenci drog.Jako kontrola postupu se vždy objeví barevná linie v kontrolní oblasti, což znamená, že byl přidán správný objem vzorku a došlo ke spojení s membránou. JAK PŘESNÝ JE MULTIDROGOVÝ TEST?Přítomnost drog v moči a úrovně detekce jsou vyjádřeny v následující tabulce:                    Test Hraniční hodnota (ng/ml) Doba přítomnosti v moči Amfetamin (AMP1000)   1000  4 až 24 hodin Kokain (COC300)  300 24 až 48 hodin Marihuana 50 3 až 10 dní Metadon (MTD300) 300 3 až 5 dní Metamfetamin (MET500) 500 2 až 4 dny Morfin (MOP300) 300 3 až 5 dní  Tento test poskytuje pouze předběžný analytický výsledek. U každého testu na drogy je třeba použít další klinické úvahy a odborný posudek, zejména pokud test ukáže předběžný pozitivní výsledek. KDY LZE MULTIDROGOVÝ TEST POUŽÍT?/OMEZENÍ1) Multidrogový test poskytuje pouze kvalitativní, předběžný analytický výsledek.2) Může se stát, že technické nebo procedurální chyby, jakož i interferenční látky ve vzorku moči mohou způsobit chybné výsledky.3) Pozitivní výsledek neznamená hladinu nebo intoxikaci či koncentraci v moči.4) Negativní výsledek nemusí nutně znamenat moč bez drog. Negativní výsledek se může ukázat také v případě, kdy je droga sice přítomna, ale je pod detekčním limitem testu.5) Tento test nedokáže rozlišit mezi užíváním drog a některými léky. Balení 1 test/krabička, 156 testů/krt. EXP 04/2025

MULTIDROGOVÝ TEST - z moči (1ks/samodiagnostická souprava)

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

291,00 Kč s DPH 259,82 Kč bez DPH

Detail

Akce
Novinka
STREPTOKOK A TEST - z výtěru z krku (1ks/samodiagnostická souprava) Samodiagnostický test na detekci ß-hemolytických streptokoků skupiny A ve vzorcích výtěru z krku s výsledkem za 5 min. STREPTOKOKY A - ß-hemolytické streptokoky skupiny A (známé také jako Streptococcus pyogenes) jsou grampozitivní bakterie, které způsobují řadu onemocnění a komplikací, včetně faryngitidy (infekce krku), kožních infekcí, jako je impetigo a erysipel, akutní glomerulonefritidy, sepse a revmatického onemocnění srdce. Faryngitida je často způsobena virovými infekcemi a méně často bakteriálními infekcemi, které vyžadují léčbu antibiotiky. STREPTOKOK A TEST je specifický imunologický test pro detekci A-streptokoků při infekci krku. Test pomáhá rychle určit, zda je bolest v krku způsobena streptokoky skupiny A nebo jinými zárodky, které nevyžadují léčbu antibiotiky. KDY LZE STREPTOKOK A TEST POUŽÍT?Test lze použít při příznacích, jako je bolest při polykání, bolest v krku, červené a zduřelé mandle, někdy s bílým povlakem nebo hnisem, malé červené skvrny na zadní straně patra (měkkého nebo tvrdého), zduřelé lymfatické uzliny, horečka, bolest hlavy, nevolnost nebo zvracení, zejména u dětí. PRINCIP TESTUSTREPTOKOK A TEST je imunochromatografický test, který detekuje přítomnost specifických antigenů streptokoka A díky protilátkám konjugovaným se zlatem obsaženým v testovacím proužku. JAK FUNGUJE STREPTOKOK A TEST?V případě infekcí krku může jít o ß-hemolytické streptokoky skupiny A. Správná léčba antibiotiky vyžaduje předchozí identifikaci bakterie. STREPTOKOK A TEST dokáže díky specifickým protilátkám detekovat antigeny streptokoka A. JAK PŘESNÝ JE STREPTOKOK A TEST?Test specificky identifikuje ß-hemolytické streptokoky skupiny A, pokud je jejich koncentrace v extrahovaném vzorku rovna nebo vyšší než 104 CFU/ml (mezní hodnota). V některých případech mohou vzorky s koncentrací nižší než tato hodnota (až do 5 x 103 CFU/ml) poskytnout pozitivní výsledek. Test je velmi přesný. Hodnotící zprávy uvádějí analytickou specifičnost 99,00 % (CI 95 %: 97,63-100 %) a citlivost 91,89 % (CI 95 %: 78,70-97,20 %) s celkovou mírou shody 97,90 % (CI 95 %: 96,08-99,72 %). Balení 1 test/krabička, 210 testů/krt. EXP 01/2026Test zaregistrován SÚKL/IVDst 01188965

STREPTOKOK A TEST - z výtěru z krku (1ks/samodiagnostická souprava)

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

338,00 Kč s DPH 301,79 Kč bez DPH

Detail

Akce
Novinka
ŽELEZO FER TEST - z krve (1ks/samodiagnostická souprava) Samodiagnostický test pro stanovení hladiny železa/ferritinu ze vzorku plné krve s výsledkem za 5 min. Železo je pro naše tělo nezbytným stopovým prvkem a je důležité pro přenos kyslíku v krvi, pro množení buněk a pro tvorbu struktury tkání a orgánů. Příliš vysoká koncentrace železa v těle je však toxická. Proto každý z nás disponuje systémem pro vstřebávání železa z vnějšího prostředí (například konzumací potravin bohatých na obsah železa) a ukládá ho v buňkách tak, aby jeho množství nebylo nadměrné (a tudíž ani toxické). Ferritin je bílkovina zodpovědná za tuto funkci ukládání. Hladina ferritinu je vynikající ukazatel, jak určit množství železa v těle. Nízká hladina této bílkoviny v krvi je známkou vyčerpaných zásob železa, což je stav, který předchází vzniku anémie. Pokles železa v těle může být způsoben anémií, těhotenstvím, krvácením, poruchami ve vstřebávání železa a tuberkulózou. KDY LZE ŽELEZO FER TEST POUŽÍT?Test může být proveden v případě příznaků, jako je bledost, únava, časté migrény a rozsáhlé bolesti, bušení srdce a příležitostně zvýšená srdeční frekvence, svalová slabost. Test lze provést kdykoli během dne, ale nesmí se provádět v případě nemoci, akutního zánětu, problémů s játry nebo slezinou. V těchto případech může dojít k pozitivním výsledkům i při absenci skutečného nedostatku železa. PRINCIP TESTUŽELEZO FER TEST je imunochromatografický test, který detekuje protein Ferritin díky speciálním monoklonálním protilátkám konjugovaným se zlatem, které jsou vloženy do testovacího proužku. JAK FUNGUJE ŽELEZO FER TEST?Ferritin je bílkovina, která je zodpovědná za ukládání železa v buňkách. Pozitivní výsledek znamená, že koncentrace ferritinu je ? 30 ng/ml. Test je kalibrován na základě 3. mezinárodní normy NIBSC 94/572. V některých případech mohou i vzorky s koncentrací ferritinu mezi 27 ng/ml a 29 ng/ml poskytnout negativní výsledek. JAK PŘESNÝ JE ŽELEZO FER TEST?Test je velmi přesný. Dle hodnotících zkoušek ukazují přesnost 96,6% a míru shody (CI 95%: 93,4 - 99,8%) s referenčními metodami. Balení 1 test/krabička, 210 testů/krt. EXP 01/2026Test zaregistrován SÚKL/IVDst 01153308  

ŽELEZO FER TEST - z krve (1ks/samodiagnostická souprava)

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

291,00 Kč s DPH 259,82 Kč bez DPH

Detail

benefits

Rychlá expedice

Produkty, které máme skladem, zpravidla odesíláme ještě tentýž pracovní den, ve kterém byla objednávka přijata.

benefits

Doprava zdarma

Doprava zdarma u objednávek od 3001 Kč s DPH.

benefits

Profesionalita

Jsme tým profesionálů, který má dlouholeté zkušenosti z oblasti pharma trhu.

benefits

Množstevní slevy

Našim zákazníkům nabízíme výhodné množstevní slevy.

benefits

Platba online

V našem e-shopu pohodlně nakoupíte a zaplatíte kartou online.