Nástrojová dezinfekce

Práškový dezinfekční přípravek Perform 900g® - dóza Práškový dezinfekční přípravek Perform® 900g je práškový dezinfekční přípravek na bázi aktivního kyslíku. Vhodný pro dezinfekci a mytí veškerých omyvatelných ploch a povrchů zdravotnických prostředků. Oblast použití: Perform® se používá k dezinfekci a čištění ploch a povrchů zdravotnických prostředků. Je vhodný na veškeré omyvatelné plochy a povrchy. Je vhodný zejména k dezinfekci v místech, kde jsou vysoké nároky na uživatelský komfort a ohleduplnost k životnímu prostředí. perform® vykazuje výbornou materiálovou kompatibilitu i s problematickými materiály jako je např. akrylátové sklo (inkubátory). Přípravek je také vhodný k dezinfekci ochranných a inhalačních dýchacích masek, resuscitačních figurín, otiskovacích hmot atd. Účinnost: Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidníPro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke. Informace k použití: Pro přípravu pracovního roztoku rozmícháme příslušné množství přípravku ve vlažné vodě. Plochy a povrchy předmětů otřete syntetickou utěrkou smočenou v pracovním roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Dýchací masky a školící figuríny otřete syntetickou utěrkou smočenou v roztoku a po době expozice opláchněte vodou / otřete vlhkou textilií. Nepoužitý pracovní roztok je stabilní po dobu 30 hodin. Složení: 100 g přípravku perform® obsahuje následující aktivní látky:• 45g monopersíran draselný, sodná sůlDalší složení:5-15% anionaktivní tenzidy< 5% neionogenní tenzidy< 5% fosfonáty< 5% mýdlo Fyzikálně-chemické vlastnosti: Barva:bílý Zápalná teplota:Nevztahuje se Dynamická viskozita:Nevztahuje se Forma:granulát pH:cca. 4 / 5 g/l / 20 °C / ve vodě Zvláštní upozornění: Pouze pro profesionální trh. Při skladování nepřekračujte pokojovou teplotu. Používejte ochranné rukavice (např. z butylkaučuku). Při použití na textilie může mít bělící účinky.Doba exspirace: 24 měsíců

Práškový dezinfekční přípravek Perform 900g® - dóza

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

869,00 Kč s DPH 718,18 Kč bez DPH

Detail

Dezinfekce odsávacích zařízení Orotol Plus 2,5 l

Dezinfekce odsávacích zařízení Orotol Plus 2,5 l

1 799,00 Kč s DPH 1 486,78 Kč bez DPH

Detail

Dezinfekční přípravek Gigasept AF forte 5l - kanystr Dezinfekční přípravek Gigasept AF forte je tekutý bezaldehydový koncentrát určený k čištění a dezinfekci rigidních, flex. endoskopů anestetického příslušenství a chirurgických nástrojů. Vhodné pro ruční čištění a dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů všech typů (kromě flexibilních endoskopů). Díky svému vynikajícímu čisticímu výkonu - zejména v ultrazvukové lázni - a své komplexní mikrobiologické účinnosti nabízí gigasept® instru AF všechny důležité vlastnosti produktu pro regeneraci nástrojů v nemocnicích a ordinacích. Účinnost: Baktericidní, Fungicidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/ HCV) / Adeno / Papova SV 40, mykobaktericidníPro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke. Informace k použití: gigasept® instru AF je koncentrát, který se ředí se studenou vodou na požadovanou aplikační koncentraci.Dávkování:podle stupně účinnosti 1,5 % - 4 %.Příklad aplikace:1 litr 3% pracovního roztoku odpovídá 970 ml vody a 30 ml gigasept® instru AF.Ihned po použití ponořte nástroje určené k dezinfekci do roztoku gigasept® instru AF. Zajistěte úplné ponoření povrchů i dutých nástrojů do roztoku. Všechny nástroje po čištění důkladně opláchněte vodou minimálně v kvalitě pitné vody nebo nejlépe sterilní destilovanou vodou nebo plně deionizovanou vodou, abyste zcela odstranili zbytky čisticího roztoku.Nepřekračujte uvedené doby kontaktu a koncentrace. Dodržujte prosím doporučení výrobců přístrojů. Národní předpisy mohou vyžadovat, aby čištění a dezinfekce byly prováděny ve dvou samostatných krocích procesu. Není určeno pro konečnou dezinfekci semikritických a kritických zdravotnických prostředků!Doba použití:7 dní platí, za předpokladu, že se pracovní roztok používá pouze k dezinfekci dříve vyčištěných nástrojů. Pokud se pracovní roztok používá k čištění, národní předpisy mohou omezit dobu, po kterou lze roztok používat.Ultrazvukový reprocessing:gigasept® instru AF je zvláště vhodný pro použití v ultrazvukových vanách. Při tomto procesu je zachována chemická stabilita produktu. Studie ukázaly, že s gigasept® instru AF lze dosáhnout velmi dobrého čištění již po několika sekundách. Roztok by se neměl zahřívat nad 40 °C. Složení: 100 g roztoku obsahuje následující léčivé látky:  15,6 g Cocospropylendiaminguanidin diacetátu, 35 g Fenoxypropanolů, 2,5 g benzalkoniumchloridu. Fyzikálně-chemické vlastnosti Dynamická viskozita:cca. 30 mPa*s / 20 °C / Metoda : DIN 54453 Zápalná teplota:40,5 °C / Metoda : ISO 3679 Forma:kapalný Barva:zelený Hustota:cca. 0,99 g/cm3 / 20 °C pH:9,1 - 9,5 / 100 % / 20 °C

Dezinfekční přípravek Gigasept AF forte 5l - kanystr

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

2 899,00 Kč s DPH 2 395,87 Kč bez DPH

Detail

Dezinfekční přípravek Gigasept AF forte 2l - láhev Dezinfekční přípravek Gigasept AF forte je tekutý bezaldehydový koncentrát určený k čištění a dezinfekci rigidních, flex. endoskopů anestetického příslušenství a chirurgických nástrojů. Vhodné pro ruční čištění a dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů všech typů (kromě flexibilních endoskopů). Díky svému vynikajícímu čisticímu výkonu - zejména v ultrazvukové lázni - a své komplexní mikrobiologické účinnosti nabízí gigasept® instru AF všechny důležité vlastnosti produktu pro regeneraci nástrojů v nemocnicích a ordinacích. Účinnost: Baktericidní, Fungicidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/ HCV) / Adeno / Papova SV 40, mykobaktericidníPro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke. Informace k použití: gigasept® instru AF je koncentrát, který se ředí se studenou vodou na požadovanou aplikační koncentraci.Dávkování:podle stupně účinnosti 1,5 % - 4 %.Příklad aplikace:1 litr 3% pracovního roztoku odpovídá 970 ml vody a 30 ml gigasept® instru AF.Ihned po použití ponořte nástroje určené k dezinfekci do roztoku gigasept® instru AF. Zajistěte úplné ponoření povrchů i dutých nástrojů do roztoku. Všechny nástroje po čištění důkladně opláchněte vodou minimálně v kvalitě pitné vody nebo nejlépe sterilní destilovanou vodou nebo plně deionizovanou vodou, abyste zcela odstranili zbytky čisticího roztoku.Nepřekračujte uvedené doby kontaktu a koncentrace. Dodržujte prosím doporučení výrobců přístrojů. Národní předpisy mohou vyžadovat, aby čištění a dezinfekce byly prováděny ve dvou samostatných krocích procesu. Není určeno pro konečnou dezinfekci semikritických a kritických zdravotnických prostředků!Doba použití:7 dní platí, za předpokladu, že se pracovní roztok používá pouze k dezinfekci dříve vyčištěných nástrojů. Pokud se pracovní roztok používá k čištění, národní předpisy mohou omezit dobu, po kterou lze roztok používat.Ultrazvukový reprocessing:gigasept® instru AF je zvláště vhodný pro použití v ultrazvukových vanách. Při tomto procesu je zachována chemická stabilita produktu. Studie ukázaly, že s gigasept® instru AF lze dosáhnout velmi dobrého čištění již po několika sekundách. Roztok by se neměl zahřívat nad 40 °C. Složení: 100 g roztoku obsahuje následující léčivé látky:  15,6 g Cocospropylendiaminguanidin diacetátu, 35 g Fenoxypropanolů, 2,5 g benzalkoniumchloridu. Fyzikálně-chemické vlastnosti Dynamická viskozita:cca. 30 mPa*s / 20 °C / Metoda : DIN 54453 Zápalná teplota:40,5 °C / Metoda : ISO 3679 Forma:kapalný Barva:zelený Hustota:cca. 0,99 g/cm3 / 20 °C pH:9,1 - 9,5 / 100 % / 20 °C

Dezinfekční přípravek Gigasept AF forte 2l - láhev

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

1 399,00 Kč s DPH 1 156,20 Kč bez DPH

Detail

Dezinfekční přípravek Gigasept Instru AF 5l - kanystr Dezinfekční přípravek Gigasept Instru AF je bezaldehydový dezinfekční a čistící prostředek pro lékařské instrumentárium. Oblast použití: Vhodné pro ruční čištění a dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů všech typů (kromě flexibilních endoskopů). Díky svému vynikajícímu čisticímu výkonu - zejména v ultrazvukové lázni - a své komplexní mikrobiologické účinnosti nabízí gigasept® instru AF všechny důležité vlastnosti produktu pro regeneraci nástrojů v nemocnicích a ordinacích. Účinnost: Baktericidní, Fungicidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/ HCV) / Adeno / Papova SV 40, mykobaktericidníPro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke. Informace k použití gigasept® instru AF je koncentrát, který se ředí se studenou vodou na požadovanou aplikační koncentraci.Dávkování:podle stupně účinnosti 1,5 % - 4 %.Příklad aplikace:1 litr 3% pracovního roztoku odpovídá 970 ml vody a 30 ml gigasept® instru AF.Ihned po použití ponořte nástroje určené k dezinfekci do roztoku gigasept® instru AF. Zajistěte úplné ponoření povrchů i dutých nástrojů do roztoku. Všechny nástroje po čištění důkladně opláchněte vodou minimálně v kvalitě pitné vody nebo nejlépe sterilní destilovanou vodou nebo plně deionizovanou vodou, abyste zcela odstranili zbytky čisticího roztoku.Nepřekračujte uvedené doby kontaktu a koncentrace. Dodržujte prosím doporučení výrobců přístrojů. Národní předpisy mohou vyžadovat, aby čištění a dezinfekce byly prováděny ve dvou samostatných krocích procesu. Není určeno pro konečnou dezinfekci semikritických a kritických zdravotnických prostředků!Doba použití:7 dní platí, za předpokladu, že se pracovní roztok používá pouze k dezinfekci dříve vyčištěných nástrojů. Pokud se pracovní roztok používá k čištění, národní předpisy mohou omezit dobu, po kterou lze roztok používat.Ultrazvukový reprocessing:gigasept® instru AF je zvláště vhodný pro použití v ultrazvukových vanách. Při tomto procesu je zachována chemická stabilita produktu. Studie ukázaly, že s gigasept® instru AF lze dosáhnout velmi dobrého čištění již po několika sekundách. Roztok by se neměl zahřívat nad 40 °C. Složení: 100 g roztoku obsahuje následující léčivé látky:  15,6 g Cocospropylendiaminguanidin diacetátu, 35 g Fenoxypropanolů, 2,5 g benzalkoniumchloridu. Fyzikálně-chemické vlastnosti Dynamická viskozita:cca. 30 mPa*s / 20 °C / Metoda : DIN 54453 Zápalná teplota:40,5 °C / Metoda : ISO 3679 Forma:kapalný Barva:zelený Hustota:cca. 0,99 g/cm3 / 20 °C pH:9,1 - 9,5 / 100 % / 20 °C Zvláštní upozornění Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. Pouze pro profesionální použití. Jakékoli vážné incidenty související s výrobkem je třeba hlásit výrobci a příslušnému úřadu.Pokud se roztok či koncentrát gigasept® instru AF dostane do kontaktu s jinými produkty (zejména s těmi, které obsahují aldehyd), může dojít ke srážení/změně barvy/ztrátě účinnosti. Proto je třeba se vyvarovat jakékoli kombinaci s jinými produkty. Před prvním použitím gigasept® instru AF proto doporučujeme důkladně vypláchnout všechny aplikační pomůcky a vany.Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Chraňte před mrazem, horkem a slunečním zářením. Skladujte v původní nádobě. Nepoužívejte gigasept® instru AF po uplynutí doby použitelnosti.Doba exspirace: 36 měsíců

Dezinfekční přípravek Gigasept Instru AF 5l - kanystr

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

2 839,00 Kč s DPH 2 346,28 Kč bez DPH

Detail

Dezinfekční přípravek Gigasept FF nový 2l - láhev Dezinfekční přípravek Gigasept FF nový je tekutý bezaldehydový koncentrát určený k čištění a dezinfekci rigidních, flex. endoskopů anestetického příslušenství a chirurgických nástrojů. Vhodné pro ruční čištění a dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů všech typů (kromě flexibilních endoskopů). Díky svému vynikajícímu čisticímu výkonu - zejména v ultrazvukové lázni - a své komplexní mikrobiologické účinnosti nabízí gigasept® instru AF všechny důležité vlastnosti produktu pro regeneraci nástrojů v nemocnicích a ordinacích. Účinnost: Baktericidní, Fungicidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/ HCV) / Adeno / Papova SV 40, mykobaktericidníPro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke. Informace k použití: gigasept® instru AF je koncentrát, který se ředí se studenou vodou na požadovanou aplikační koncentraci.Dávkování:podle stupně účinnosti 1,5 % - 4 %.Příklad aplikace:1 litr 3% pracovního roztoku odpovídá 970 ml vody a 30 ml gigasept® instru AF.Ihned po použití ponořte nástroje určené k dezinfekci do roztoku gigasept® instru AF. Zajistěte úplné ponoření povrchů i dutých nástrojů do roztoku. Všechny nástroje po čištění důkladně opláchněte vodou minimálně v kvalitě pitné vody nebo nejlépe sterilní destilovanou vodou nebo plně deionizovanou vodou, abyste zcela odstranili zbytky čisticího roztoku.Nepřekračujte uvedené doby kontaktu a koncentrace. Dodržujte prosím doporučení výrobců přístrojů. Národní předpisy mohou vyžadovat, aby čištění a dezinfekce byly prováděny ve dvou samostatných krocích procesu. Není určeno pro konečnou dezinfekci semikritických a kritických zdravotnických prostředků!Doba použití:7 dní platí, za předpokladu, že se pracovní roztok používá pouze k dezinfekci dříve vyčištěných nástrojů. Pokud se pracovní roztok používá k čištění, národní předpisy mohou omezit dobu, po kterou lze roztok používat.Ultrazvukový reprocessing:gigasept® instru AF je zvláště vhodný pro použití v ultrazvukových vanách. Při tomto procesu je zachována chemická stabilita produktu. Studie ukázaly, že s gigasept® instru AF lze dosáhnout velmi dobrého čištění již po několika sekundách. Roztok by se neměl zahřívat nad 40 °C. Složení: 100 g roztoku obsahuje následující léčivé látky:  15,6 g Cocospropylendiaminguanidin diacetátu, 35 g Fenoxypropanolů, 2,5 g benzalkoniumchloridu. Fyzikálně-chemické vlastnosti Dynamická viskozita:cca. 30 mPa*s / 20 °C / Metoda : DIN 54453 Zápalná teplota:40,5 °C / Metoda : ISO 3679 Forma:kapalný Barva:zelený Hustota:cca. 0,99 g/cm3 / 20 °C pH:9,1 - 9,5 / 100 % / 20 °C

Dezinfekční přípravek Gigasept FF nový 2l - láhev

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

2 799,00 Kč s DPH 2 313,22 Kč bez DPH

Detail

Dezinfekční přípravek Gigasept Instru AF 2l - láhev Dezinfekční přípravek Gigasept Instru AF je bezaldehydový dezinfekční a čistící prostředek pro lékařské instrumentárium. Oblast použití: Vhodné pro ruční čištění a dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů všech typů (kromě flexibilních endoskopů). Díky svému vynikajícímu čisticímu výkonu - zejména v ultrazvukové lázni - a své komplexní mikrobiologické účinnosti nabízí gigasept® instru AF všechny důležité vlastnosti produktu pro regeneraci nástrojů v nemocnicích a ordinacích. Účinnost: Baktericidní, Fungicidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/ HCV) / Adeno / Papova SV 40, mykobaktericidníPro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke. Informace k použití gigasept® instru AF je koncentrát, který se ředí se studenou vodou na požadovanou aplikační koncentraci.Dávkování:podle stupně účinnosti 1,5 % - 4 %.Příklad aplikace:1 litr 3% pracovního roztoku odpovídá 970 ml vody a 30 ml gigasept® instru AF.Ihned po použití ponořte nástroje určené k dezinfekci do roztoku gigasept® instru AF. Zajistěte úplné ponoření povrchů i dutých nástrojů do roztoku. Všechny nástroje po čištění důkladně opláchněte vodou minimálně v kvalitě pitné vody nebo nejlépe sterilní destilovanou vodou nebo plně deionizovanou vodou, abyste zcela odstranili zbytky čisticího roztoku.Nepřekračujte uvedené doby kontaktu a koncentrace. Dodržujte prosím doporučení výrobců přístrojů. Národní předpisy mohou vyžadovat, aby čištění a dezinfekce byly prováděny ve dvou samostatných krocích procesu. Není určeno pro konečnou dezinfekci semikritických a kritických zdravotnických prostředků!Doba použití:7 dní platí, za předpokladu, že se pracovní roztok používá pouze k dezinfekci dříve vyčištěných nástrojů. Pokud se pracovní roztok používá k čištění, národní předpisy mohou omezit dobu, po kterou lze roztok používat.Ultrazvukový reprocessing:gigasept® instru AF je zvláště vhodný pro použití v ultrazvukových vanách. Při tomto procesu je zachována chemická stabilita produktu. Studie ukázaly, že s gigasept® instru AF lze dosáhnout velmi dobrého čištění již po několika sekundách. Roztok by se neměl zahřívat nad 40 °C. Složení: 100 g roztoku obsahuje následující léčivé látky:  15,6 g Cocospropylendiaminguanidin diacetátu, 35 g Fenoxypropanolů, 2,5 g benzalkoniumchloridu. Fyzikálně-chemické vlastnosti Dynamická viskozita:cca. 30 mPa*s / 20 °C / Metoda : DIN 54453 Zápalná teplota:40,5 °C / Metoda : ISO 3679 Forma:kapalný Barva:zelený Hustota:cca. 0,99 g/cm3 / 20 °C pH:9,1 - 9,5 / 100 % / 20 °C Zvláštní upozornění Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. Pouze pro profesionální použití. Jakékoli vážné incidenty související s výrobkem je třeba hlásit výrobci a příslušnému úřadu.Pokud se roztok či koncentrát gigasept® instru AF dostane do kontaktu s jinými produkty (zejména s těmi, které obsahují aldehyd), může dojít ke srážení/změně barvy/ztrátě účinnosti. Proto je třeba se vyvarovat jakékoli kombinaci s jinými produkty. Před prvním použitím gigasept® instru AF proto doporučujeme důkladně vypláchnout všechny aplikační pomůcky a vany.Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Chraňte před mrazem, horkem a slunečním zářením. Skladujte v původní nádobě. Nepoužívejte gigasept® instru AF po uplynutí doby použitelnosti.Doba exspirace: 36 měsíců

Dezinfekční přípravek Gigasept Instru AF 2l - láhev

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

1 259,00 Kč s DPH 1 040,50 Kč bez DPH

Detail

Dezinfekční roztok Rotasept® 2l - láhev Dezinfekční roztok Rotasept® 2l je určený na okamžité čistění a dezinfekci rotačních nástrojů. Oblast použití: Pro manuální čistění a dezinfekci vrtáčků, řezných nástrojů, diamantových brusek a dalších rotačních nástrojů. Díky výborné materiálové kompatibilitě a komplexní účinnosti je rotasept® vhodný pro dezinfekci rotačních nástrojů, jakož i nástrojů vyrobených z oceli a nerezové oceli. Účinnost: Baktericidní, mykobaktericidní, fungicidní, levurocidní, virucidníPro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke. Informace k použití: Rotasept® je tekutý přípravek k přímému použití bez nutnosti ředění pro dezinfekci rotačních nástrojů ponořením. Vložte každý malý rotační nástroj do roztoku ihned po jeho použití. Vyvarujete se tak zaschnutí nečistot na povrchu nástroje. Abychom předešli možné korozi, nástroje vyjmuté z rotasept® neoplachujte vodou. Za použití pinzety nástroje položte na tkaninu z buničiny a nechte vyschnout. Pokud je potřeba manuálně očistěte zbylé nečistoty na nástroji a proces opakujte. Pokud jsou nástroje určeny ke sterilizaci, zbytky rotasept®u opláchněte pitnou vodou a důkladně osušte.Čas ponoru: 15 minut. Nepřekračujte doporučenou dobu expozice. Pracovní roztok se připravuje čerstvý každý pracovní den. V případě, že je viditelná kontaminace roztoku, vyměňte okamžitě. Nemíchejte s jinými čistícími přípravky, či dezinfekcí. Při čištění a dezinfekci rotačního instrumentária i nástrojů postupujte dle doporučení výrobce nástroje.Nepoužívejte na nástroje vyrobené z plastů citlivých na zásadité, či alkoholové roztoky, hliníkové součástky a nástroje, které byly vytvořené za pomocí syntetických lepidel. Na tyto produkty doporučujeme produkt gigasept® Instru AF.rotasept® je velmi vhodný k užití v ultrazvukových lázních Složení: 100 g rotasept®u obsahuje: 1.6 g Hydroxid draselný, 10.0 g Propan-2-ol, 0.1 g 2-Ethylhexanol.Další složky: < 5 % neionogenní tenzidy Fyzikálně-chemické vlastnosti: Zápalná teplota:36 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1 Forma:kapalný Barva:bezbarvý Hustota:cca. 1,00 g/cm3 / 20 °C pH:13,7 / 100 % / 20 °C Zvláštní upozornění: Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. Jakékoli vážné incidenty související s výrobkem je třeba hlásit výrobci a příslušnému úřadu. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Chraňte před mrazem, horkem a slunečním zářením. Skladujte v původní nádobě. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti.Exspirační doba: 36 měsíců

Dezinfekční roztok Rotasept® 2l - láhev

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

839,00 Kč s DPH 693,39 Kč bez DPH

Detail

Dezinfekční roztok Mikrozid sensitive liquid 5l - kanystr Dezinfekční roztok Mikrozid sensitive liquid je přípravek určený k okamžitému použití pro čištění a dezinfekci zdravotnických prostředků. Oblast použití: mikrozid® sensitive liquid se doporučuje k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště vhodný pro dezinfekci povrchů citlivých na alkohol. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako např: Povrchy v blízkosti pacientů Kontaktní plochy Vyšetřovny Plastové a akrylátové povrchy UZV sondy Klávesnice Účinnost: Baktericidní, levurocidní, virucidní na BVDV/ Vaccinia (HIV/HBV/ HCV) / Noro / Rota / Polyoma.Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke. Informace k použití: mikrozid® sensitive liquid aplikujte neředěný na povrch, rozetřete utěrkou a nechejte působit. Dodržte expoziční čas. Zabezpečte důkladné smočení povrchu. Produkt není určen k finální dezinfekci kritických a semikritických zdravotnických prostředků. Složení 100 g roztoku mikrozid® sensitive liquid obsahuje následující aktivní látky: 0,25 g alkyl (C12-16) dimethylbenzyl chlorid amonný (ADBAC/BKC (C12-C16)) 0,25 g didecyldi­methylamoniumchloridu (DDAC) 0,25 g alkyl (C12-C14) ethylbenzylamoniumchlorid (ADE­BAC (C12-C14)) Fyzikálně-chemické vlastnosti: Zápalná teplota:Nevztahuje se Barva:bezbarvý Forma:kapalný Hustota:cca. 1,00 g/cm3 / 20 °C Dynamická viskozita:nestanoveno pH:5 - 8 / 100 % / 20 °C Zvláštní upozornění: Určeno pro profesionální trh. Jakékoli vážné incidenty souvísejícíc s přípravkem je třeba hlásit výrobci a příslušnému úřadu.Doba exspirace: 60 měsíců

Dezinfekční roztok Mikrozid sensitive liquid 5l - kanystr

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

1 099,00 Kč s DPH 908,26 Kč bez DPH

Detail

Dezinfekční přípravek Mikrozid AF liquid 5l - kanystr Dezinfekční přípravek Mikrozid AF liquid je tekutý dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku alkoholů vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků. Oblast použití: Mikrozid ® AF liquid se doporučuje k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště vhodné pro lesklé povrchy a oblasti se zvýšeným infekčním rizikem. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako např: Povrchy v blízkosti pacientů Kontaktní plochy Vyšetřovny Operační stoly a okolní povrchy Zdravotnické prostředky Účinnost: Baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidníPro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke. Informace k použití: Mikrozid® AF liquid se dále neředí a aplikuje se koncentrovaný pomocí postřiku, případně otěru. Povrch důkladně smočte roztokem a nechte působit po dobu 1 minuty, případně přebytečné množství tekutiny otřete po uplynutí doby expozice jednorázovou utěrkou. Složení: 100 g roztoku mikrozid® AF liquid obsahuje následující aktivní látky:• 35 g Propan-1-ol• 25 g Ethanol Fyzikálně-chemické vlastnosti: Zápalná teplota:27 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1 Dynamická viskozita:nestanoveno Barva:bezbarvý Forma:kapalný Hustota:cca. 0,89 g/cm3 / 20 °C pH:Nevztahuje se Zvláštní upozornění: Určeno pro profesionální trh. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapální. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečního záření. Teplota skladování: -20 až +25 °C. Přípravek není vhodný na povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akryláty a lakované povrchy).

Dezinfekční přípravek Mikrozid AF liquid 5l - kanystr

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

1 089,00 Kč s DPH 900,00 Kč bez DPH

Detail

Dezinfekční přípravek Mikrozid AF liquid 1l - láhev Dezinfekční přípravek Mikrozid AF liquid je tekutý dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku alkoholů vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků. Oblast použití: mikrozid ® AF liquid se doporučuje k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště vhodné pro lesklé povrchy a oblasti se zvýšeným infekčním rizikem. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako např: • Povrchy v blízkosti pacientů• Kontaktní plochy• Vyšetřovny• Operační stoly a okolní povrchy• Zdravotnické prostředky Účinnost: Baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidníPro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke. Informace k použití: mikrozid® AF liquid se dále neředí a aplikuje se koncentrovaný pomocí postřiku, případně otěru. Povrch důkladně smočte roztokem a nechte působit po dobu 1 minuty, případně přebytečné množství tekutiny otřete po uplynutí doby expozice jednorázovou utěrkou. Složení 100 g roztoku mikrozid® AF liquid obsahuje následující aktivní látky:• 35 g Propan-1-ol• 25 g Ethanol Fyzikálně-chemické vlastnosti: Zápalná teplota:27 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1 Dynamická viskozita:nestanoveno Barva:bezbarvý Forma:kapalný Hustota:cca. 0,89 g/cm3 / 20 °C pH:Nevztahuje se Zvláštní upozornění: Určeno pro profesionální trh. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapální. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečního záření. Teplota skladování: -20 až +25 °C. Přípravek není vhodný na povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akryláty a lakované povrchy).

Dezinfekční přípravek Mikrozid AF liquid 1l - láhev

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

259,00 Kč s DPH 214,05 Kč bez DPH

Detail

Dezinfekční prostředek Terralin® protect 2l - láhev Dezinfekční prostředek Terralin® protect je koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi kombinace KAS a aminu, určený pro dezinfekci a mytí ploch a povrchů zdravotnických prostředků. Oblast použití: Terralin® protect je vhodný pro dezinfekci a čištění ploch a povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků ve všech prostorách zdravotnických zařízení (vč. operačních sálů, JIP, neonatalogie). Je vhodný také na citlivé plasty (akryláty, plexi). Účinnost: Baktericidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV) / Polyoma SV40 / Noro / Rota, tuberkulocidní, fungicidníPro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke. Informace k použití: Terralin® protect se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve vlažné vodě. K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textílie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Nemíchejte s žádnými jinými čistícími či dezinfekčními přípravky. Není vhodný na finální dezinfekci kritických a semikritických zdravotnických prostředků Složení: 100 g přípravku terralin® protect obsahuje následující aktivní látky:• 22 g Benzalkonium chloride• 17 g Phenoxyethanol• 0,9 g AminoalkylglycineDalší složení:5-15% neionogenní povrchově aktivní látky, parfém Fyzikálně-chemické vlastnosti: Hustota: cca. 1,01 g/cm3 / 20 °C Dynamická viskozita: cca. 21 mPa*s / 20 °C / Metoda : ISO 3219 Barva: zelený Zápalná teplota: 48 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1 Forma: kapalný pH: 8,6 / 100 % / 20 °C Zvláštní upozornění: Určeno pro profesionální trh. Mísení s jinými produkty může mít negativní vliv na účinnost produktu. Při používání přípravku doporučujeme nosit rukavice.Doba exspirace: 36 měsíců

Dezinfekční prostředek Terralin® protect 2l - láhev

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

989,00 Kč s DPH 817,36 Kč bez DPH

Detail

Dezinfekční přípravek Aspirmatic® 2l - láhev Dezinfekční přípravek Aspirmatic® tekutý přípravek pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy v zubní praxi. Používejte denně 1-2 krát. Oblast použití: Aspirmatic® se používá ke každodennímu čištění, dezinfekci a péče o všechny odsávací systémy a separátory amalganu Účinnost: Baktericidní, levurocidní, virucidní na obalené viryPro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke. Informace k použití: Použijte aspirmatic® ve 2% roztoku v poledne a také na konci dne pro čistící dezinfekci. Použijte 2 l roztoku aspirmatic® pro použití pro každou sadu zubního systému a použijte v kombinaci s dentálním aplikačním zařízením Schülke. Pro přípravu 2 l roztoku použití přidejte 40 ml aspirmaticu® do 1960 ml studené vody. Produkt zřeďte studenou vodou, abyste dosáhli požadované aplikační koncentrace.Nasajte 1 1/2 litru používaného roztoku přes sací hadice a zbylou 1/2 litru nalijte do oplachové vany. Nechte namočit minimálně 60 minut nebo přes noc. Doporučujeme použít aspirmatic® cleaner 1-2 týdně namísto aspirmatic®. Složení: 100 g aspirmatic® obsahuje:• 7,5 g dioctyl dimethyl ammonium chlorideDalší složky:neionogenní tenzidy, mýdlo, vůně, inhibitory koroze Fyzikálně-chemické vlastnosti: Hustota:cca. 0,99 g/cm3 / 20 °C Barva:modrý Dynamická viskozita:Údaje nejsou k dispozici Zápalná teplota:Nevztahuje se Forma:kapalný pH:6,5 - 7,5 / 100 % / 20 °C Zvláštní upozornění: Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.UVV (předpisy prevence úrazů) vyžadují, aby osoby pracující s dezinfekčními prostředky, které nejsou určeny pro pokožku, nosily rukavice. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Nemíchejte koncentrát nebo roztok aspirmatic® a aspirmatic® cleanerDoba exspirace: 3 roky

Dezinfekční přípravek Aspirmatic® 2l - láhev

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

1 389,00 Kč s DPH 1 147,93 Kč bez DPH

Detail

Dezinfekční přípravek Aspirmatic® cleaner 2l - láhev Dezinfekční přípravek Aspirmatic® cleaner je tekutý přípravek pro čištění a péči o odsávací systémy v zubní praxi. Odbourávají organické i anorganické úsady ve vnitřnícho kruzích a hadicích a zabezpečují jejich hygienickou a zdravotní nezávadnost. Oblast použití: Speciální týdenní čištění dentálních odsávacích systémů a plivátek Informace k použití: Aspirmatic® cleaner se používá pro speciální pročištění odsávacích zařízení 1-2x týdně namísto polední dezinfekce. Pro každé jednotlivé zubařské zařízení se použije 2l pracovního roztoku o koncentraci 5% (100 ml aspirmatic® cleaner a 1900 ml vody). Z toho 1,5 litru se nechá nasát do odsávacích hadic a zbylý 0,5 litr se aplikuje do odtoku plivátka. Roztok přípravku aspirmatic® cleaner se nechá působit minimálně po dobu 1-2 hodin tak, aby se stihly uvolnit odolné nečistoty. Po této době je potřeba nasát do odsávacího zařízení dostatek vody tak, aby se nečistoty uvolnily z hadic. Pokud je odsávací systém silně zanesen, je možné použít až 10% roztok. Nepřekračujte dobu expozice.Pro aplikaci roztoků do odsávacích zařízení je možné využít aplikační pomůcku aspirmatic® systém. Využitím aspirmatic® systému se aplikace roztoků stává příjemnou rutinou. aspirmatic® systém je speciální odměrná nádoba s adaptérem na hadice odsávacích zařízení, která zajišťuje optimální naplnění odsávacího systémuzubařského vybavení. Do nádoby se připraví roztok přípravku aspirmatic® nebo aspirmatic® cleaner a na hadice nádoby se jednoduše připojí adaptér zubařského vybavení. Složení: Aspirmatic® cleaner obsahuje:neionogenní tenzidy, organické kyseliny, inhibitory koroze, barvivaOznačení podle nařízení (ES) č. 648/2004: 5 % neiontové povrchově aktivní látky. Fyzikálně-chemické vlastnosti Zápalná teplota:> 100 °C / Metoda : ISO 2719 Dynamická viskozita:Údaje nejsou k dispozici Hustota:cca. 1,17 g/cm3 / 20 °C Barva:žlutý Forma:kapalný pH:0,9 / 100 % / 20 °C Zvláštní upozornění Určeno pro profesionální trh. Používejte ochranné rukavice.Doba exspirace: 3 roky

Dezinfekční přípravek Aspirmatic® cleaner 2l - láhev

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

1 299,00 Kč s DPH 1 073,55 Kč bez DPH

Detail

benefits

Rychlá expedice

Produkty, které máme skladem, zpravidla odesíláme ještě tentýž pracovní den, ve kterém byla objednávka přijata.

benefits

Doprava zdarma

Doprava zdarma u objednávek od 3001 Kč s DPH.

benefits

Profesionalita

Jsme tým profesionálů, který má dlouholeté zkušenosti z oblasti pharma trhu.

benefits

Množstevní slevy

Našim zákazníkům nabízíme výhodné množstevní slevy.

benefits

Platba online

V našem e-shopu pohodlně nakoupíte a zaplatíte kartou online.