Potkali jste se s nakaženým COVID-19?

10.12.2021 MEDICAL PROTECT

Zjistili jste, že jste se potkali s nakaženým COVID-19 a nevíte, co dělat? Pokud jste se minuli někde venku, pravděpodobně o tom ani nevíte. Co se však řeší, je rizikový kontakt. Tam je pravděpodobnost nákazy mnohem vyšší. O co jde a jak se zachovat dál? Odpověď najdete v dnešním článku.

Rizikový kontakt – o co jde?

Jedná se o kontakt zdravého člověka s nakaženým COVID-19 ve vzdálenosti menší než 1,5 metru, při kterém jedna ze stran nemá náležitou ochranu dýchacích cest, tj. roušku nebo respirátor (zdroj).
Pokud k takovémuto kontaktu došlo, musíte jít do karantény. Nečekejte až na výzvu z hygieny. Nahlaste se telefonicky přímo svému obvodnímu lékaři, a hlavně zůstaňte doma. Můžete tak zabránit šíření nemoci, pokud už jste se nakazili a vám samotným to může také pomoci. Ač to možná zní banálně, i zde pomáhá teplo, klid, dostatek tekutin a odpočinek.

Jak postupovat?

Karanténa trvá 14 dní, ale pokud nemáte žádné příznaky, může tuto karanténu ukončit negativní RT-PCR test po sedmi dnech. Žádanku vám vypíše obvodní lékař nebo pracovník krajské hygienické stanice. Na tento test můžete jít každopádně nejdříve pátý a nejpozději sedmý den od kontaktu s nakaženým COVID-19.
Ne všichni však musí do karantény. Existují výjimky: Do karantény nemusí nastoupit osoba, která nemá klinické příznaky a prokáže splnění podmínky, že:

  • 14 dní po poslední dávce očkování,
  • prodělala onemocnění, kdy uplynula doba izolace, ale zároveň neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního testu.

V případě výskytu příznaků v následujících 14 dnech od posledního rizikového kontaktu se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test. V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu bude osobě nařízena izolace.

Pokud máte ukončené očkování a s osobou nakaženou sdílíte domácnost, bude vám nařízen lékařský dohled spočívající v:

  1. nařízení absolvovat RT-PCR test,
  2. sledovat svůj zdravotní stav,
  3. nosit respirátor, a to do doby obdržení výsledku RT-PCR testu. (zdroj)

Jak se chovat v karanténě?

Soubor rad, jak se chovat v domácí karanténě najdete zde.

Onemocněli jste?

Během karantény se začaly projevovat příznaky nebo se cítíte více unaveně? Nejste ve své kůži? Něco není v pořádku? V případě příznaků nemusíte čekat až na pátý den karantény, kontaktujte telefonicky svého obvodního lékaře a dohodněte si další postup. Pro takové případy doporučujeme mít antigenní testy přímo doma.

Naše antigenní testy SANSURE mají senzitivitu 98,4 %, specificitu 98,1 % a celkovou shodu 98,23 %. I doma provedený kvalitní certifikovaný antigenní test je dobrým indikátorem. Vystaví-li vám lékař žádanku na RT-PCR test, zarezervujte si nejbližší možný termín. Pokud musíte na test někam cestovat a nemůžete sami řídit, pak požádejte někoho z rodiny či přátel, aby vás odvezl autem. Oba mějte nasazeny respirátory, a to nejlépe certifikované respirátory FFP2 NR nebo FFP3 NR. V autě od sebe seďte, co nejdále je to možné. Pokud je váš výsledek tohoto testu pozitivní, pak nastupujete do izolace. Kontaktujte svého obvodního lékaře a popište mu svůj zdravotní stav i výsledek RT-PCR testu.

Nepodceňujte žádné příznaky a pečlivě sledujte svůj zdravotní stav, a to obzvlášť v této době. Zastavte se a odpočiňte si. Zdraví máme všichni jen jedno a je vždy lepší podchytit nemoc v začátku, kdy může stačit „jen“ domácí léčení.

picture