Dezinfekční ubrousky

Dezinfekční ubrousky Mikrozid sensitiv Jumbo (200ks) - náhradní náplň Dezinfekční ubrousky Mikrozid sensitiv Jumbo jsou utěrky na bázi kvarterních amoniových sloučenin, určené k rychlé dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků. Vhodné na dezinfekci povrchů a předmětů materiálů citlivých na alkohol. Oblast použití: Mikrozid® sensitive wipes se doporučují k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště jsou vhodné pro dezinfekci povrchů citlivých na alkohol. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako např:• Povrchy v blízkosti pacientů• Kontaktní plochy• Vyšetřovny• Plastové a akrylátové povrchy• UZV sondy• Klávesnice Účinnost: Baktericidní, levurocidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV) / Noro / Rota / Polyoma SV40Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke. Informace k použití mikrozid® sensitive wipes se používají na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. Vyjměte z dózy potřebný počet ubrousků a otírejte jimi povrchy určené k dezinfekci; dbejte přitom na důkladné smočení povrchů. Kryt dózy uzavřete bezprostředně po vytaženípotřebného množství ubrousků. Výrobce garantuje životnost produktu po otevření po dobu 3 měsíců. Složení: 100 g roztoku Mikrozid® sensitive wipes obsahuje následující aktivní látky: 0,25 g alkyl (C12-16) dimethylbenzyl chlorid amonný (ADBAC/BKC (C12-C16)) 0,25 g didecyldi­methylamoniumchloridu (DDAC) 0,25 g alkyl (C12-C14) ethylbenzylamoniumchlorid (ADE­BAC (C12-C14)) Fyzikálně-chemické vlastnosti: Zápalná teplota: Nevztahuje se Dynamická viskozita: Údaje nejsou k dispozici Forma: Vodný obsahující roztok na netkaná textilie Barva: bezbarvý Hustota: cca. 1,00 g/cm3 / 20 °C / aktivního roztoku pH: 5 - 8 / 100 % / 20 °C / aktivního roztoku Zvláštní upozornění: Určeno pro profesionální trh. Po použití dózu vždy těsně uzavřete. Chraňte před horkem a slunečním světlem. Používejte ochranné rukavice.Doba expirace: 24 měsíců

Dezinfekční ubrousky Mikrozid sensitiv Jumbo (200ks) - náhradní náplň

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

449,00 Kč s DPH 371,07 Kč bez DPH

Detail

Dezinfekční ubrousky Mikrozid AF Jumbo (220ks) - náhradní náplň Dezinfekční ubrousky Mikrozid AF Jumbo jsou napuštěné alkoholovým roztokem určené pro rychlou dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků otěrem. Oblast použití: Mikrozid® AF wipes se doporučuje k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště vhodné na lesklé povrchy a pro oblasti se zvýšeným infekčním rizikem. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako např:• Povrchy v blízkosti pacientů• Kontaktní plochy• Vyšetřovny• Operační stoly a okolní povrchy• Zdravotnické prostředky Účinnost: Baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidníPro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke. Informace k použití: Předem odstraňte z povrchu nebo předmětu viditelné nečistoty. Vytáhněte ubrousek z plastikové dózy a stírejte dezinfikovaný povrch. Dbejte na důkladné smočení povrchu. Nechejte zaschnout. Používejte pouze na suché a studené povrchy. Pro dezinfekci větších ploch použijte více ubrousků. Složení: 100 g roztoku mikrozid® AF wipes obsahuje následující aktivní látky:• 35 g Propal-1-ol• 25 g Ethanol Fyzikálně-chemické vlastnosti: Hustota: cca. 0,89 g/cm3 / 20 °C / aktivního roztoku Forma: vodný alkohol obsahující roztok na netkaná textilie Dynamická viskozita: údaje nejsou k dispozici Zápalná teplota: 27 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1 / aktivního roztoku Barva: bezbarvý pH: nevztahuje se Zvláštní upozornění: Určeno pro profesionální trh. Termoelektrické nástroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečného záření. Teplota skladování: -20 až +25 °C. Přípravek není vhodný na povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akryláty a lakované povrchy. Po otevření výrobce garantuje účinnost po dobu 3 měsíců.Doporučená doba expozice: 1 min od zaschnutíDoba expirace: 30 měsíců

Dezinfekční ubrousky Mikrozid AF Jumbo (220ks) - náhradní náplň

skladem Odesíláme do 24 hodin od připsání platby na náš účet

409,00 Kč s DPH 338,02 Kč bez DPH

Detail

benefits

Rychlá expedice

Produkty, které máme skladem, zpravidla odesíláme ještě tentýž pracovní den, ve kterém byla objednávka přijata.

benefits

Doprava zdarma

Doprava zdarma u objednávek od 3001 Kč s DPH.

benefits

Profesionalita

Jsme tým profesionálů, který má dlouholeté zkušenosti z oblasti pharma trhu.

benefits

Množstevní slevy

Našim zákazníkům nabízíme výhodné množstevní slevy.

benefits

Platba online

V našem e-shopu pohodlně nakoupíte a zaplatíte kartou online.