S novým školním rokem přichází změny opatření

Ministerstvo zdravotnictví přidalo několik změn do opatření, které bylo vydáno 30. července 2021 s účinností od 31. srpna 2021. Co zůstává stejné a co se naopak mění? Odpověď přinášíme v dnešním článku.


Co zůstává?

Je zakázán pohyb a pobyt všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nosu a úst), tj. respirátoru nebo obdobného prostředku (vždy bez výdechového ventilu). Tyto ochranné prostředky musí splňovat minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to:

 • ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
  1. Prodejna
  2. Provozovna služeb
  3. Zdravotnické zařízení
  4. Zařízení sociálních služeb
  5. Mezinárodní letiště
  6. Vysoká škola, škola nebo školské zařízení…
  7. Muzeum, galerie, výstavní prostor, veřejnosti přístupný památkový nebo kulturní objekt
  8. Herna, kasino, hudební, taneční, herní a podobný společenský klub nebo diskotéka
 • v prostředcích veřejné dopravy
 • ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb
 • jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představeních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních
 • při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě
 • při účasti na veřejné nebo soukromé akci, při níž dochází ke kumulaci osob na jednom místě a ve stejném čase v počtu vyšším než 10 osob, jde-li o vnitřní prostory staveb, nebo 30 osob, jde-li o vnější prostory… atd.

Celé znění mimořádného opatření najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

Co je tedy v tomto opatření nového?

Změny se týkají:

 • Prostředků veřejné dopravy, do kterých je přidána zejména TAXISLUŽBA, což znamená, že i zde je povinnost nosit ochranu úst a nosu, která je zmíněna výše.
 • Do závěrečné části bodu 1 byla přidána věta:

„Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí, žáků nebo studentů.“

Změny se týkají také výjimek z toho zákazu, přičemž zákaz se nevztahuje na:

 • děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku (pozor ale: zákaz se vztahuje na děti v přípravné třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální),
 • děti, žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a studenty při vzdělávání, ale pouze v době, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni

Pokračování a přesné znění najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Ztrácíte se v úřednických frázích? Máme jednoduché shrnutí pro rodiče školou povinných ratolestí.

 • Pokud máte dítě v předškolní instituci (školce, jeslích), nevztahuje se na něj povinnost nosit ochranu dýchacích cest.
 • Děti v přípravné třídě ZŠ (standardní i speciální) i všech ostatních třídách a ročnících musí nosit ochranu dýchacích cest vždy, kromě doby, kterou stráví sezením v lavici.
 • Děti, žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci nemusí mít nasazenou ochranu dýchacích cest při hodinách, které to ze své podstaty neumožňují (tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

 

Novinky v sortimentu září 2021

Abychom vám usnadnili nákup ochranných pomůcek pro děti, rozšiřujeme naši nabídku o dětské respirátory FFP2 NR. Už nyní u nás najdete bílé dětské certifikované respirátory FFP2 NR. Tyto dětské respirátory splňují normu EN 149:2001 + A1:2009 dle směrnice (EU) 2016/425. Mají upínací gumičky za uši i nosní sponu, takže je můžete vytvarovat na dětský obličej tak, aby správně seděly. V každém balení najdete i sponku, na kterou můžete uchytit upínací gumičky, pokud byste potřebovali upravit délku těchto gumiček či zmírnit tlak na dětské uši. Více informací najdete zde.

Dále pro vás připravujeme nové barevné certifikované dětské respirátory FFP2 NR, protože i respirátory mohou být veselé. Můžete se těšit na motiv se zvířátky pro kluky a na růžové dětské respirátory s motivem duhy pro dívky. Pro děti, které už neocení dětské obrázky a ty z nás, kteří mají drobný obličej, chystáme jednobarevné respirátory FFP2 NR, a to v červené a světle zelené barvě. I tyto respirátory mají sponku, na kterou můžete uchytit upínací gumičky. Pro více informací klikněte zde. Již brzo na našem e-shopu.


Výše zmíněné respirátory mají filtrační účinnost větší než 95 %, jsou bez výdechových ventilů a splňují požadované normy.