Zajišťujeme testování na COVID-19 a protilátky z krve přímo pro firmy

Orientační testování na COVID-19 provádíme prostřednictvím produktů od našich certifikovaných evropských výrobců. Testujeme pomocí antigenních výtěrových testů AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag z Rakouska a DIASource Rapid Test SARS-CoV-2 Ag z Belgie.

Ag testy jsou imunochromatografické testy pro kvalitativní stanovení antigenu Nucleocapsid Proteinu (tzv. N-proteinu) viru SARS-CoV-2 v nazofaryngeálním výtěru, který slouží jako rychlá a efektivní diagnostika infekce COVID-19. Díky této metodě tyto Ag testy zachytí i současné mutace tohoto viru.

Současně jsme schopni zaměstnance otestovat i na přítomnost protilátek IgM a IgG v krvi. Tedy na protilátky, které se tvoří v průběhu této nemoci a nebo po jejím prodělání.

Jak testování probíhá?

Nejprve je důležité si projít prostory Vaší firmy a určit nejvhodnější místo pro testování a to přesně dle protiepidemiologických opatření. V případě příznivého počasí lze odběry provádět i mimo vnitřní prostory firmy v našich mobilních odběrových stanech. Následně vypracujeme časový harmonogram odběrů. Po předem domluveném termínu přijede náš profesionální „COVID-19 Team“ přímo do Vaší firmy k provedení odběrů. Výsledek testu každého zaměstnance je do cca 20-30min od provedení testu.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte pana Marka Hadače na tel. čísle +420 602 831 468 nebo e-mail: hadac@medicalprotect.cz